Tải game Kiếm Thế Thiên Ma

Chú ý: Nếu đã có kiếm thế Zing vui lòng chỉ download Bản cài đặt 500MB để cài đặt nhanh hơn .

Bản Update máy chủ mới kiemthethienma.com

Giải nén vào thư mục game kiemthethienma.com đang chạy để trải ngiệm phiên bản mới nhất

Phiên bản hiện tại: 54.0 Cập nhật:21/08/2018

Tên tập tin Kích thước tập tin Tải về liên kết
UPDATE-kiemthethienma-v54.0 1MB Link Download (trực tiếp)

Bản cài đặt kiemthethienma.com (Đã có cài đặt KiemThe.zing.vn)

Tên tập tin Kích thước tập tin Tải về liên kết
kiemthethienma-v4.0 950MB Link Google (Nhanh Hơn)
kiemthethienma-v4.0 950MB Fshare liên kết

Bản FULL cài đặt kiemthethienma.com (Chưa cài đặt KiemThe.zing.vn)

Tên tập tin Kích thước tập tin Tải về liên kết
kiemthethienma-FULL v1.0 8Gb Link Google

Tools hỗ trợ

Tên tập tin Kích thước tập tin Tải về liên kết
AutoPk 1MB Link Download (trực tiếp)
Yahoo (Fix lỗi Engine.dll) 10MB Link Download (trực tiếp)
UltraViewer (hỗ trợ lỗi) 1MB Link Download (trực tiếp)
Winrar phần mềm giải nén 1MB Link Download (trực tiếp)